Autor:
 

mgr inż. Adrian Maćków – dyplomowany nauczyciel informatyki i matematyki, wychowawca. Trener i egzaminator kursów ECCC, nauczyciel informatyki, robotyki i matematyki w projektach unijnych, administrator sieci komputerowych, popularyzator i entuzjasta stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu; założyciel oraz administrator serwisu Polskiego Centrum Aplikacji TIK: www.tik.edu.pl, podpisał manifest Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w 2021: http://umiejetnoscicyfrowe.pl/manifest, doradca metodyczny z informatyki przy DODN we Wrocławiu w Filii w Jeleniej Górze w kadencji 2020/21 oraz prelegent i współorganizator konferencji edukacyjnych tamże; doradca z informatyki, administrator bloga #doradcazinformatyki. Wieloletni, samodzielny organizator zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych.

Prowadzi zajęcia w zakresie podstaw programowania, tworzenia stron internetowych oraz metodyki nauczania informatyki (celowe i systematyczne stosowanie sposobów pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiające opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i myślenia logicznego).
Realizator grantów z Centrum Mistrzostwa Informatycznego #CMI, nauczyciel informatyki i matematyki w projektach unijnych. Posiada uprawnienia do nauczania gry w szachy.

 

Profesjonalny DJ.